Книги и други печатни издания

Наред със своята практическа работа с клиентите, някои от членовете на нашия екип участват със свои разработки в книги и други печатни издания.

 • Счетоводство 2020

  Счетоводство 2020

 • Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

  Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

 • Счетоводство 2019

  Счетоводство 2019

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018

  Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018

 • Счетоводство 2018

  Счетоводство 2018

 • Размисли за счетоводството в минало и настояще време

  Размисли за счетоводството в минало и настояще време

 • Счетоводство 2017

  Счетоводство 2017

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване 2017

  Данъчно облагане и счетоводно приключване 2017

 • Национални счетоводни стандарти 2016 г.

  Национални счетоводни стандарти 2016 г.

 • Сп. Счетоводство, данъци и право

  Сп. Счетоводство, данъци и право

 • Сп. Счетоводство плюс

  Сп. Счетоводство плюс