Свраков и Милев

e oдиторско дружество. Неговите учредители и настоящи съдружници са сред първите дипломирани експерт-счетоводители, които възстановиха одиторската и консултантска професия в България още в началото на 1991 г.

Прочети още

Книги и издания

Доклади за прозрачност